Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik akceptuje i przestrzega następujących warunków.

Terminy i definicje:

Witryna- CSCashout.com, w pełni automatyczna strona do wymiany skórek na gotówkę
Użytkownik- Osoba korzystająca ze Strony Internetowej
Usługa- działania oferowane przez Witrynę


 1. ZASTRZEŻENIE
  Robimy wszystko co w naszej mocy, aby ochronić stronę przed wszelkiego rodzaju złośliwymi oprogramowaniami, wirusami i programami szpiegującymi. Niestety nie możemy zagwarantować, że strona jest całkowicie wolna od zagrożeń. Jeśli Użytkownik decyduje się na pobranie jakiekolwiek treści ze strony, robi to na własne ryzyko. Zawartość gry prezentowanej na stronie (np. loga, teksty, obrazy, grafiki, dane) jest własnością wydawcy gry lub licencjodawcy i jest chroniona przez Międzynarodowe Prawa Autorskie. Wszelkie transakcje realizowane są przez pośrednika na którego opóźnienia nie mamy wpływu zastrzegamy sobie możliwość opóźnienia transakcji do 5 dni roboczych. Wszystkie transakcje PayPal sa pomniejszone o 10%, dodatkowo wszystkie transakcje PayPal i BTC wysylane sa w walucie $ przeliczone według kursu na dany dzien. Kwote jaką użytkownik otrzyma za pośrednictwem PSC również widzi w swoim panelu. PSC wysylane jest w kodach do wykorzystania.
 2. PRZEBIEG TRANSAKCJI
  Aby przeprowadzić udaną transakcję, Użytkownik powinien przestrzegać następujących zasad: Steam Mobile zostało zainstalowane co najmniej SIEDEM dni przed przeprowadzeniem transakcji z Witryną; STEAM Guard jest aktywny na bieżącym urządzeniu od co najmniej PIĘTNASTU dni do momentu przeprowadzenia transkcji z Witryną; Hasło STEAM nie zostało zmienione w przeciągu PIĘCIU dni do momentu przeprowadzeia transakcji z Witryną. Jeśli konto STEAM było nieaktywne przez okres przynajmniej dwóch miesięcy, hasło STEAM nie powinno być zmieniane przez TRZYDZIEŚCI dni do momentu transakcji. Urządzenie na którym została zainstalowana aplikacja STEAM nie zostało zmienione w przeciągu SIEDMIU dni do momentu przeprowadzenia transakcji. Użytkownik ukończył 18 rok życia. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, Witryna ma prawo do anulowania transakcji z, lub bez rekompensaty ze strony Użytkownika.
 3. ZAGROŻENIA
  Korzystanie z prawdziwych pieniędzy przy jakimkolwiek zakupie na serwisach z grami jest często niezgodne z regulaminami gier online. W przypadku postępowania niezgodnego z regulaminem, dostawcy gier są upoważnieni do zablokowania konta Użytkownika. Witryna nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek działania podjęte względem konta Użytkownika po zakończeniu transakcji. Witryna nie zobowiązuje się do refundowania wartości konta po jego zablokowaniu.
 4. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI
  Witryna może wymagać dodatkowych informacji w przypadku dokonywania płatności tak, aby zapewnić Użytkownikowi autoryzowany dostęp do konta. Dodatkowe formy weryfikacji to: Wiadomość SMS na upoważniony numer telefonu; Połączenie telefoniczne z upoważnionym numerem telefonu; Weryfikacja poprzez portale społecznościowe; Historia transakcji; Historia płatności; Zdjęcie z dokumentu tożsamości Witryna korzysta z wymienionych sposobów potwierdzenia tożsamości aby uniknąć defraudacji. Jeśli Użytkownik nie wypełni któregoś ze sposobów weryfikacji, transakcja może zostać zablokowana i/lub płatność zostanie zwrócona w przeciągu 24 godzin. Witryna zastrzega sobie prawo do odmówienia kontynuacji współpracy z Użytkownikiem jeśli nie uda się potwierdzić jego tożsamości.
 5. UTRATA BĄDŹ KRADZIEŻ PRZEDMIOTÓW
  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde nieautoryzowane logowanie na koncie. Witryna nie zobowiązuje się do zastąpienia produktów i Usług, które zostały stracone bądź skradzione. Po zakończeniu transakcji Witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Dotyczy to również transakcji zrealizowanych częściowo.
 6. NADUŻYCIA
  Przy pomocy pocedury weryfikacji tożsamości Witryna dokłada wszelkich starań aby zapobiec defraudacji. W przypadku unieważnienia transakcji po ukończeniu zamówienia, Witryna zastrzega sobie prawo do zachowania zarezerwowanej kwoty z konta. Witryna zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów wszystkich unieważnionych transakcji w przypadku, gdy umowa została zaakceptowana.
 7. PROBLEMY W TRAKCIE TRANSAKCJI
  Użytkownik nie może anulować umowy jeśli została ona zaakceptowana przez system STEAM. W oparciu o ekspertyzę Supportu umowa może zostać anulowana przez Witrynę w każdym momencie jej zawierania i bez żadnych dalszych wyjaśnień. Witryna zobowiązuje się do przelania kwoty określonej w E-mailu na konto wybrane przez Użytkownika. Jeśli z jakichś przyczyn Witryna nie jest w stanie tego zrobić, Użytkownik może zostać poproszony o wyznaczenie konta alternatywnego. W przypadku gdy Użytkownik nie może wskazać innego sposobu zapłaty, Witryna jest zobowiązana do zwrócenia przedmiotów. Przedmioty nie podlegają zwrotowi pieniędzy w momencie gdy Witryna dokonała płatności na konto Użytkownika. Jeśli Użytkownik z jakiegoś powodu nie jest zadowolony z transakcji przeprowadzonej z Witryną może powiadomić o tym Witrynę poprzez system Live Support lub mailowo. Użytkownik w możliwie najkrótszym czasie zostanie poinformowany o wynikach rozpatrywanej reklamacji. W przypadku gdyby konieczne było potwierdzenie przeprowadzenia transakcji Witryna wykorzysta Historię Transakcji. Jeśli transakcja jest ukończona w Historii Transakcji zostaje również uznana za zakończoną na serwerze Steam; gdy to nastąpi nie ma już możliwości składania reklamacji.
 8. USŁUGI DEPOZYTOWE
  Użytkownik nie może posługiwac się Witryną jako usługą depozytową. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że Użytkownik posługuje się Witryną jako formą depozytu, Witryna ma prawo zablokować fundusze Użytkownika na maksymalnie 24 godziny w celu zbadania sprawy. Po tym czasie Witryna podejmie decyzję co do następnych kroków. Witryna zrzeka się odpowiedzialności w przypadku gdy Użytkownik/Sprzedający przekazuje informacje osobom trzecim. Działanie to pozbawia Użytkownika prawa do ubiegania się o dopełnienie umowy.
 9. PRAWA AUTORSKIE
  Wszystkie znaki handlowe należą do ich prawnych wlaścicieli. Wszystkie treści tutaj zawarte są własnością Witryny i są chronione Międzynarodowymi Prawami Autorskimi. Oprogramowanie strony internetowej jest własnością Witryny lub jego dostawcy i jest chronione Międzynarodowymi i Krajowymi Prawami Autorskimi.
 10. ODSZKODOWANIE
  Użytkownik wyraża zgodę na wypłacenie odszkodowania Witrynie i jej podmiotom stowarzyszonym, dostawcom i kontrahentom. Dotyczy to również porad adwokackich koniecznych w przypadku złamania Regulaminu, do którego powinien stosować się Użytkownik w trakcie korzystania z Witryny.
 11. ODWOŁANIE
  Użytkownik akceptuje, iż Regulamin nie gwarantuje żadnych praw ani pomocy nikomu oprócz stron, których dotyczy.
 12. PRAWO ODSTĄPIENIA
  Odstąpienie przez Witrynę od egzekwowania któregokolwiek z punktów Regulaminu nie oznacza, iż uchyla się ona od rozstrzygnięcia problemu. Każde odstąpienie od zastosowania się do Regulaminu zaczyna obowiązywać dopiero w momencie złożenia podpisu przez Witrynę.
 13. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ Jeśli którakolwiek część Regulaminu zostanie uznana za niewykonalną lub nieprawidłową, powinna zostać poddana interpretacji w oparciu o prawo stosowane tak, aby ujawnić intencje Witryny. Pozostałe punkty Regulaminu pozostają prawomocne.